"If you think you're tough insult a biker." /Ralph Sonny Barger/

Phoenix MCC. Kaunas

Subtitle

Pagrindinis

Pažintis ir smagus bendravimas su baikeriais - sėkminga ilgai varginusių problemų pabaiga...

BAIKERIŲ KONGRESAS. MOTOKLUBAI.

SĄVOKOS IR AIŠKINIMAS.


Kiekviena nuomonė yra gerbtina, tačiau tikrovėje situacija su antsiuvais ant striukų ar liemenių yra gerokai sudėtingesnės. Tai – savotiška gradacijos sistema, baikerių klubo statuso atspindėjimas, todėl gauti teisę į antsiuvus nėra labai paprasta.


1. Antsiuvai-spalvos.

Puoštis antsiuvais gali tik pripažinti baikerių klubai. Norint tapti tokiu klubu, reikia suburti bendraminčių grupę ir kreiptis į baikerių kongresą (Tvarka buvo tokia, tačiau šiandien Lietuvoje jau yra nemažai baikerių klubų, todėl visai naujo gali ir nepavykti įkurti. Greičiausiai tokiems entuziastams kongresas pasiūlys jungtis prie kurio nors iš egzistuojančių klubų).


2. Baikerių kongresas

Kongresas yra aukščiausia institucija baikerių judėjime. Jame dalyvauja po 2 atstovus iš susivienijimo (2 tikrieji nariai).Kongresui vadovauja vienbalsiai išrinkta MC taryba.Kongresą sudaro Lietuvoje veikiantys baikerių susivienijimai.Kiekvieną kongresą organizuoja tarybos paskirtas klubas.

2.1. Organizatoriaus pareigos:

a) visų MC atstovų susirinkimui skirti vietą;

b) esant reikalui, suorganizuoti apgyvendinimą;

c) esant reikalui, suorganizuoti maistą ir gėrimus;

d) garantuoti išorinį ir vidinį saugumą.

2.2. Pagrindiniai kongreso klausimai:

a) spręsti iškilusius tarp baikerių susivienijimų konfliktus bei kitus klausimus;

b) svarstyti ar pritarti naujai atsirandantiems MC klubams ir susivienijimams;

c) svarstyti ar pritarti naujai atsirandantiems Lietuvoje užsienietiškų MC klubų čapteriams;

d) nubrėžti užsienio politikos ir kontaktų gaires;

e) laikotarpiui iki sekančio kongreso sudaryti MC renginių kalendorių;

f) baikerių susivienijimui sėkmingai praėjusį bandomąjį laikotarpį, patvirtinti spalvas;

g) svarstyti bet kokius klausimus, kurie yra svarbūs motociklų judėjimui;

h) bandomąjį laikotarpį nustato taryba.


2.3. Lietuvoje šiuo metu yra:

2.3.1. MC klubai.

Žiūrėkite oficialą Lietuvos Baikerių Kongreso internetinę svatainę: http://www.biker.lt/

2.3.2. RC – klubai.

Žiūrėkite oficialą Lietuvos Baikerių Kongreso internetinę svatainę: http://www.biker.lt/

2.3.3. MCC klubai.

Žiūrėkite oficialą Lietuvos Baikerių Kongreso internetinę svatainę: http://www.biker.lt/

2.3.4. HDC klubai.

Žiūrėkite oficialą Lietuvos Baikerių Kongreso internetinę svatainę: http://www.biker.lt/


2.3.5. MB klubai.

Žiūrėkite oficialą Lietuvos Baikerių Kongreso internetinę svatainę: http://www.biker.lt/

2.3.6. Kiti klubai.

Žiūrėkite oficialą Lietuvos Baikerių Kongreso internetinę svatainę: http://www.biker.lt/

 

REIKALAVIMAI VISIEMS MOTO SUSIVIENIJIMAMS IR GRUPĖMS.

Kongreso nutarimu, visiems klubams yra taikomos šios:


3.1. Bendros taisyklės:

  1. Turėti nemažiau, kaip 6 narius.

  2. Suderinti steigimo klausimą su vietovėje dominuojančiais MC, arba su MC taryba.

  3. Antsiuvų atspalvius, šriftą, ženklus derinti su kongresu arba MC taryba.

  4. Pirmus metus gavus leidimą kongrese, ant liemenės ar kt. priekio suteikiama teisė nešioti du antsiuvus: grupės pavadinimas, vietovė.

  5. Antrus metus kongrese gali būti suteikta teisė nešioti grupės herbą ant priekio.

  1. Trečius metus kongrese gali būti duotas leidimas nešioti „spalvas“ ant nugaros.

  2. Per minėtą laikotarpį, grupė nusprendžia apie savo statusą (MC,MCC,RC,MB) ir kreipiasi į kongresą su prašymu jį patvirtinti.


3.2. MC klubai.

Aukščiausios hierarchijos baikerių klubų tipas su griežčiausiomis taisyklėmis ir specifine tvarka.

MC klubas – tai uždaras motociklininkų susivienijimas, kuriam gali priklausyti tik vyrai. Klubas – tai šeimos ratas, kuris yra aukščiau daugelio asmeninių interesų.

3.2.1. MC klubui privaloma:

1. Atributika ant nugaros iš trijų atskirų antsiuvų – klubo pavadinimas (viršuje), herbas (viduryje), vietovės (šalies) pavadinimas (apačioje).

2. Klubhauzas- tai patalpos skirtos klubo poreikiams tenkinti. Klubhauzas yra privalomas MC klubo atributas. Jame gali lankytis tik klubo nariai, klubo vadovybei leidus, jame gali lankytis klubo kandidatai, kitų klubų nariai ar pašaliniai asmenys.

3. Minimalus narių skaičius – 7. Klube negali buti asmenų tarnaujančių ar tarnavusių policijoje, homoseksualistų, kunigų, iškrypėlių ir spalvotųjų.

4. Organizuoti motociklininkų renginius.

5. Susirinkimai - jų periodiškumą, laiką ir vietą nustato vidinės klubo taisyklės. Klubo narių dalyvavimas susirinkime privalomas.

6. Vidinės taisyklės.

7. Iždas.

8. Griežta hierarchija ir struktūra.

9. Laikytis elgesio reglamento(renginiuose, viešose vietose, būnant su klubo „spalvomis“, elgtis garbingai, nežeminant savo klubo ir kitu motociklininku vardo).

3.3. RC klubai.

Gerokai laisvesne tvarka, lyginant su MC, pasižymintis baikerių klubų tipas.

1. Nebūna palaikymo (support) klubas.

2. Narystė klube gali būti perkama (nustato vidinės taisyklės).

3. Valdymo sistema (tipas nurodomas klubo taisyklėse)

4. Gali turėti arba neturėti struktūros (atsakingas asmuo turi būti nurodomas)

5. Jei klubo įstatuose nenurodoma kitaip - neskirstomi pagal amžių, lytį, socialinę padėtį ir pan. –

visi lygūs.

6. Gali turėti arba neturėti iždo.

7. Dažniausiai vienija sportininkus mėgėjus, keliautojus mėgėjus ir pan.

8. Klubo simbolika nešiojama tokia tvarka, kurią nustato pats klubas prieš tai suderinęs nešiojimo tvarką su Taryba ar kitu organizaciniu vienetu atsakingu už klubų kultūrą bei veiklą toje šalyje.

9. RC negali nešioti savo „spalvų“ MC numatyta tvarka t.y. liemenės nugaroje klubo simbolika susidedanti iš keturių antsiuvų.

10. RC klubas gali turėti kelis aprangos variantus, jų simboliką ar vardą galima dėvėti ant kepuraičių, marškinėlių, striukių.


3.4. MCC klubai.

Tai vienas demokratiškų baikerių klubų tipas, su palyginti laisvomis vidaus taisyklėmis.

MCC (Motor Cycle Club) kuriamas draugystės ir meilės motociklams pagrindu. Tikslas - moto kelionės ir dalyvavimas motociklininkų renginiuose. MCC vyrauja demokratija. Klubai yra neutralūs, jeigu nėra kurį nors klubą palaikantys (supportklubas). Bandomasis laikotarpis, stojantiems į klubą, gali būti nuo 3 mėn. iki 2 metų.

MCC taisyklės:

1. Nariu gali būti kiekvienas norintis, nesvarbu vyras ar moteris, visu profesijų atstovai.

2. Gali turėti arba neturėti vidinių taisyklių.

3. Susirinkimai nėra būtini.

4. Vadovauja išrinktas prezidentas arba visų narių susirinkimas.

5. Visi nariai yra lygūs.

6. Iždas-nebūtinas.

7. Galimos pareigos (viceprezidentas, kelio kapitonas ir kt.)

8. Klubhauzas nebūtinas.

9. Renginių organizavimas nebūtinas.

10. Antsiuvai, ženklai ant striukių, kepurių, marškinėlių ir kt. dedami savo nuožiūra, prieš tai suderinus su kongresu ar MC taryba.

11. Klubo „spalvos“ privalo buti vientisos, o ne iš keleto dalių. Jose klubo ženklas (herbas), vietovė, raidės MCC.

12. Gali neturėti liemenių. Jeigu liemenes turi, privalo antsiuvus dėvėti pagal reikalavimus moto susivienijimams ir grupėms.


3.4. HDC klubai.

Išskirtinis baikerių klubų tipas, kadangi vienija ne šiaip baikerius, o tik tuos, kurie važinėja "harliais". Lietuvoje tokių baikerių nėra labai daug, nes didžioji jų dauguma važinėja taip vadinamais "panasonikais"

1. Vienija Harley Davidson markės motociklais važinėjančius asmenis;

2. Gali priklausyti tiek vyrai, tiek moterys;

3. klubo simbolika nešiojama tokia tvarka, kurią nustato pats klubas prieš tai suderinęs nešiojimo tvarką su Taryba ar kitu organizaciniu vienetu, atsakingu už klubų kultūrą bei veiklą toje šalyje.

3.5. MB klubai.

Taip pat ganėtinai griežta tvarka išsiskiriantis baikerių klubų tipas. Nors vidinė tvarka nėra tokia griežta kaip MC klubuose, bet ji gerokai griežtesnė negu MCC ar RC klubuose.

MB (Moto Brolija) - motociklininkų susivienijimas, kuriam gali priklausyti tik vyrai. MB-ją gali sudaryti ne mažiau nei 2 padalinius turintis klubas arba du ar keli skirtingi klubai. Klubo valdymo struktūra – Steigiamųjų padalinių Taryba.


3.5.1. MB klubui privaloma:

1. Atributika ant nugaros ir priekio. Be padalinio specifinių spalvų privalomas vienas bendras antsiuvas.

2. Minimalus vieno padalinio narių skaičius – 4. Kandidatuoti į klubą negali asmenys tarnaujantys policijoje ir homoseksualistai.

3. Susirinkimai - jų periodiškumą, laiką ir vietą nustato vidinės klubo taisyklės. Klubo narių dalyvavimas susirinkime privalomas.

4. Kiekvienas narys privalo turėti motociklą ir dalyvauti klubo moto gyvenime.

5. Kitos vidinės ir bendros taisyklės.

6. MB gali turėti arba neturėti bendro iždo. Tačiau kiekvienas padalinis privalo turėti savo iždą.

7. Struktūra.

8. Hierarchija

Skirtingai nuo MCC, MB nariais gali būti tik vyrai. MB turi, nors ne tokią griežtą kaip MC, bet hierarchiją. Klubo nariai privalo dalyvauti susirinkimuose. MB narys negali priklausyti jokiam kitam klubui.

Skirtingai nuo MC, Klubhausas nėra privalomas. Minimalus vieno padalinio narių skaičius – 4. Klubo valdymo struktūra – Steigiamųjų padalinių Taryba.

Teisė į pilną antsiuvų komplektą gaunama ne per vienus metus. Antsiuvai ant drabužių atsiranda ne šiaip sau. Jie rodo, kad savo „srityje“ jūs jau kažką pasiekėte.