"If you think you're tough insult a biker." /Ralph Sonny Barger/

Phoenix MCC. Kaunas

Subtitle

Protokolo pagrindai

 

Tai tik keletas dalykų mums, kaip motociklininkų klubo nariams, kuriuos reikia apsvarstyti, bendraujant su tituluotais motociklininkų klubais. Yra žmonių, kuriems, nesvarbu, ką jūs sakote, ar darote, bet tai nebus teisinga jų atžvilgiu. Kaip ir su bet kuria žmonių grupe, kurioje rasite ir gera ir bloga.

 • Protokolas ir pagarba yra pirminės taisyklės, kai susiduriame su MC spalvų savininkais:

 • Jei tave oficialiai pristatė MC spalvų turėtojui, įsitikinkite, kad Jūs ar pristatantis asmuo žino, kokiam klubui jūs priklausote, ir jei esate pareigūnas, tai kokias pareigas jūs turite. Jokiomis aplinkybėmis nepulkite nutraukti kalbėtojo, kad ištaisyti klaidą, kai tas asmuo pristatinėja jus arba kai jie kalbasi. Palaukite, kol vyksta prisistatymas ir mandagiai prisistatykite teisingai. t.y. Vardas, klubas, pareigos, vietovė. (Naudokite savo vardą - ne savo slapyvardį. Pravardės galimos naudoti vėliau);

 • Sveikinkitės su tais, kuriems esate pristatomas ir palaukite, kol pasiūlymas pasisveikinti bus pateiktas. Visada pasitrinkite savo plaštaką prieš spaudžiant kažkieno ranką,- tai pagrindinė mandagumo forma. Tačiau: Negalima nutraukti procedūros,- reikia laukti, kol jus pripažins.

 • Neįsižeiskite, jei nepadarėte didelio įspūdžio ir jie nesisiūlo sveikintis, ištiesdami savo rankas;

 • MC spalvų turėtojas gali ilgokai nepristatyti klubo nariams savo žmonos ar draugės, ypač po pirmo posėdžio, ir tai neturėtų būti laikoma nepagarbu;

 • Kalbant apie moteris, kurios yra su MC klubu, bet ne klubo, "Old 'Lady/Senutė" nėra neigiamas arba žeminantis terminas. Tai tik paprastai naudojamas Slengas (terminas).

 • "Property Off/Ne Nuosavybė" antsiuvas rodo paramą savo vyro ir klubo, su kuriuo jos susijusios;

 • "Respect/Parodyti pagarbą". Štai prioritetas ir tai verta kartoti!;

 • Niekada neprieikite skubėdami prie MC spalvų turėtojo viešoje aplinkoje, net jei jūs jau jį pažįstate ar jūsų grupė palaiko su juo draugiškus santykius. Jei norite juos pasveikinti, vaikščiokite lėtai ir laukite, kol manysite, kad laikas pasisveikinti. Negalima įsiterpti, kai jie yra su kitais nariais. Palaukite, kol jus supažindins pirmą kartą. Niekada nelieskite jų ir netieskite savo rankos, tarsi būtumėt bičiuliai. Nedėkite jų rankų tarp savųjų ir nepradėkite purtyti. Laukite, kol jus pakvies pasisveikinti. Jei dėl kokios nors priežasties jūs nesate pripažintas, tiesiog vaikščiokite;

 • Jei jums reikia aptarti problemą su MC, teisingas būdas yra paprašyti susitikimo. Tai turėtų būti daroma per valstybės, regioninio ar vietos skyriaus pavaldumo atstovus. Viskas vyksta per MC "Seržantą/Sergeant at Arms“, prašant susitikimo;

 • Dauguma ne MC klubų turi suprasti ir žinoti, kad dauguma MC spalvų savininkai norės susidoroti su vietos skyriaus pavaldumo, o ne valstybės ar regionų ne MC klubų atstovais;

 • Visada žinokite, kur esate, kai kalbama apie MC, ir niekada nieko apie juos viešai nepasakokite, nes jūs niekada nežinosite, kas ta moteris, vyras ar vaikas kasdieniniais drabužiais stovi šalia jūsų, kurie gali būti vienas iš jų, šeimos narių ar "club support/klubo rėmėjas“. Spalvų savininkai ne visada privalo dėvėti savo atributiką;

 • Viskas, ką sakėte apie kitus klubus tarp klubo narių yra TIKTAI klubo reikalas. Komentarai, net ir tokie, kuriuos sakėte juokaudami, gali sukelti daug problemų tau ir klubui. Diskusijos, kuriuos nepatenka į skyrių privatumą ir kurių pagrindu pradedami gandai, gali sukelti daug problemų ne tik skyriuje, bet ir kituose skyriuose, regionuose bei valstybės mastu;

 • Jei dėl kokios nors priežasties jūs norite pasakyti ką nors viešai apie motoklubus, asmenį su kuriuo kalbate pasiveskite į šoną ir ką reikia pasakyti, sakykite tik TIEK, kiek tai liečia pačią reikalo esmę. Pasakykite, kiek įmanoma tyliai, kad kas nors kitas nenugirstų ir nesuprastų, apie ką jūs kalbate;

 • Jei ką nors žinote apie MC antsiuvo savininką, neleiskite išmesti šio antsiuvo suradėjui, sakydami, kad aš ir jis esame dideli bičiuliai, todėl reikia atiduoti, kas jiems priklauso (net jei jau ir turi išdavę kitus). Daugelis klubų mano, kad tai didžiausia nepagarba visam klubui;

 • Žiūrėkite, kur jūs dedatės antsiuvus ir kokia tvarka. Jei nesate tikri, klauskite klubo pareigūnų. Jei jūs planuojate keliauti ir esate susirūpinęs, kokia situacija gali būti dėl santykių su vietos motoklubais, išvažiuojant jums reikia pasitarti su savo vietos skyriaus pareigūnais ir paklausti, ar jie gali rasti kažką, su kuo bus sutartas jūsų kelionės maršrutas ar nakvynė. Susisiekus su pareigūnais šalyje ar teitorijoje, kur jūs vykstate, jums bus viskas paaiškinta;

 • Jei jūs norite parodyti pagarbą kuriam nors iš funkcijų vykdytojų ir norite, kad būtų išvengta nesusipratimų, pagerbkite juos visus kartu. Jei pasirenkate kam parodyti pagarbą ir einate, jūs turite tai padaryti tokiu būdu, kad šis veiksmas jums leistų jaustis ramiai. Eikite pirmiausia pas vieną iš jų "rėmėjų narių-support", o ne atvirkščiai.

 • Bet jei jūs taip pat turite eiti į kitą klubą ir jūs visiems pasakosite, kad jūs esate "NEUTRALUS" klubas, o sakysite, kad dabar palaikote šitą klubą, galite prisidaryti daug bereikalingų reikalų sau, klubui ir skyriui. PASTABA . Geresnis būdas juos remti ir būti neutralaus klubo statuse yra dalyvauti tik "atviros visuomenės" įvykiuose, motoklubų renginiuose.

 • Jei manote, kad jūs norite ar reikia eiti į "ribotų įvykių" renginius, tada jūs atstovaujate save kaip save, pageidautina nedėvėti liemenės ar kitos klubo atributikos, nurodančios tavo klubą. Atminkite- jei jūs dėvite savo klubo spalvas, esate laikomas kaip atstovaujantis visą savo klubą. Jei kas nors bus ant tavęs tulžingas, tada visam savo klubui gali pridaryti problemų. Be to, kai pas to klubo atstovus lankėtės ir jiems sakėte, kad esate neutralūs, jie gali pamanyti, kad jūs netekote neutralumo ir jūs jau galite būti laikomas potencialiu varžovu;

 • Negalima dėvėti antsiuvų ir liemenės kitame klubhauze, nebent jūs paklausėte, ar galiu tai daryti arba jūs buvote pakviestas "susėsti" su šio motoklubo pareigūnais, arba buvote pakviestas kaip RC narys dalyvauti ten ir atliekote savo funkcijas;

 • Ne CLB (Chapter Location Bars/skyriaus vietos barai) teritorijos klubų nariai, kaip lankytojai arba kiti motoklubų nariai, turintys savo skiriamuosius ženklus, turėtų būti su liemenėmis. Valstybinės vėliavos, valstybės logotipai gali būti naudojami tam tikrose vietose, o ne bet kur. Tai geriausia patikrinti pas vietos MC/RC pareigūnus ir įsitikinti, kad jų vietovėje yra viskas gerai;

 • Jei kas nors iš MC prašo, kad tau būtų nuimta liemenė / spalvos, negali ginčytis. Geriausias atsakymas yra: "Ne problema", ir mandagiai jį nuraminti, pasakant, kad mūsų klubo pareigūnai žino ir kad mes patys galime susidoroti su bet kokiomis galimomis problemomis. Taip paprastai jūs galite pasakyti tik vieną kartą.

 • Jeigu, kuriantis motoklubui, Steigėjas pasirašo, nurodydamas "ne spalvoms", nors emblema ir nelaikoma "spalvomis", liemenė turi būti pašalinta iš pagarbos kitiems klubams bei klubų įkūrimo politikai. Nors jums gali būti suteiktas tik RC statusas, tai tik iš pagarbos, atliekant namų taisykles. Motoklubas, kuriam grąžintos "namų taisyklės", turbūt bus giliai įžeistas, kad jam pasakyta “ ne". Taip pat atminkite, kad daugelis steigimą tvirtinančių įstaigų pasirinko šią politiką ir taiko visiems klubams, kurie naudoja antsiuvus natūroje,- jie neatskiria MC ir RC. Atkreipkite dėmesį į vietinius motociklų klubo "Hangout" ir todėl geriau nedėvėkite RC antsiuvus be kvietimo;

 • Jokiomis aplinkybėmis niekada NEMELUOKITE.

 • Jūs galite neatsakyti į klausimą, mandagiai sakydamas kažką panašaus: "tai atrodo, kad yra klubo reikalai, ir aš norėčiau perduoti vienam iš mūsų pareigūnų, siekiant jums gauti geresnę informaciją."

 • Būkite pasirengę atsakyti į klausimus apie tai, koks jūsų klubas yra. Toks kaip:

 • A.) "Mes esame RC klubas ir neturime planų ketinti kada nors tapti MC".

 • B.) Visų markių ir modelių motociklai yra sveikintintini. Arba yra reikalavimų konkrečiam prekės ženklui ar specialūs klubo reikalavimai.

 • C.) Mes esame nacionalinis klubas.

 • D.) Mes esame neutralus klubas ir nedėvime MC paramos antsiuvo.

 • E.) Moterys baikerės yra sveikintinas dalykas.

 • F.) Mes esame ……………(priklausomybė susivienijimams/ asociacijoms) klubas.

 • G.) Nesiūlykite forumų ar interneto svetainių. Juos geriau perduoti, kreipiantis į klubo pareigūnus.

 • H.) NESIGIRKITE apie tai, kokia svarbi vietos arba nacionalinė narystė.

 • I.) Negalima jokia savanoriška informacija apie klubą. Jei jie teirausis apie vietos skyrių, galite į jį atsakyti, jei ką nors tiksliai žinote. Jei jie pradeda klausinėti apie klubo narių skaičių arba arba nacionalinio grandies klubus, nukreipkite juos į vieną iš klubo pareigūnų.

 • Nelieskite ir nesėskite ant MC spalvų turėtojo motociklo, jei nekviečiamas tai padaryti. Nesitikėkite, kad kvietimą kada nors gausite;

 • Kandidatą/Prospect paprastai galima atpažinti pagal tai, kad jie nugaros antsiuvo nedėvi. Yra daug skirtingų būdų, kuriuos motoklubai identifikuoja kandidatus/prospect. Jie iš tikrųjų gali neturėti antsiuvo, sakydami, aš- "Prospektas", nes visi antsiuvų turėtojai žino, kad jis “Prospect“. Jei jūs norite tinkamai elgtis su “prospektu“ ar net kaip nors įtariate , kad jis “prospektas“, elkitės taip, kaip ir su antsiuvų turėtojais - su pagarba ir mandagiai. Daugelis MC įsižeis kad kažkas netaip jų klubo "prospect“ terminą vartoja. Kreipiantis į ką nors "Prospect", jei nesate šiame klube dažnai ir nežinote koks jo statusas, laikoma nepagarba antsiuvų savininkui;

 • Atkreipkite dėmesį į elgesį ir požiūrį į kitus MC/RC narius, kurie yra su jumis (ypač, jei buvo geriamas alkoholis) renginiuose. Jei reikia, pabandykite imtis veiksmų, kad būtų išvengta problemų, kol niekas neįvyko. Pavyzdžiui, jei kas nors, atrodo, tampa pernelyg piktas ar garsiai ir, galbūt, nepagarbai elgiasi viešumoje, juos apraminkite arba pasiūlykite vykti kažkur kitur, kol jis nurims. Jūs taip pat pranešate vienam iš klubo pareigūnų apie situaciją. Jei incidentas įvyks, nepaisant visų jūsų pastangų, tegul jūsų pareigūnai po to žino, ką jūs padarėte. Jei nėra klubo pareigūnų, tada visi MC/RC nariai, kurie yra ten, turi išvesti tą asmenį į šalį, ir primygtinai rekomenduojama, kad prasižengęs MC/RC narys įsikurtų kur nors nusiraminimui;

 • Negali būti jokių abejonių, kad MC- nerimtas, jei niekam nebuvo žinoma, kad jame psichologiškai buvo auklėtas asmuo, kuris rodė nepagarbą arba turėjo blogą požiūrį;

 • Žinokite, kad problemos, atsiradusios vienoje šalies dalyje dėl MC/RC narių ar pačių klubų problemų, turi potencialą paveikti MC/RC, prisijungusius kitose regionuose ir šalyse;

 • Sąvoka "brolis ar Bro" turi ypatingą reikšmę spalvų turėtojams, todėl niekada nevadinkite jų „brolis ar Bro". Jų broliai yra spalvų kolegos ir tie, kurie užsitarnavo šį terminą;

 • Niekada nenaudoti terminą "Outlaw klubas", kalbėdami su bet kuriuo MC nariu.

 • Niekada nelieskite jokios kitų klubų nario spalvų dalies, kuri apima liemę arba ji prisiūta ant striukės. Tai yra laikoma rimta nepagarba, kuri galėtų sukelti norą agresyviai pauklėti neinformuotąjį;

 • Niekada nelieskite "Outlaw" klubo nario spalvų, niekada garsiai nesigirkite ir nesielkite laisvai ir betarpiškai susitikę kelyje, net jei ir pažįstate ką nors iš “Outlaw” klubo.

 • Keliaujant po klubus, visada reikia žinoti elgesio "Auksinę taisyklę": Jei jūs elgsitės pagarbiai, tai ir jūs gausite pagarbą. Jei veiksite su nepagarba, tada jums bus atsilyginta tuo pačiu.

Paruošta pagal:

http://www.cobb-society-international.com

PROTOKOL BASICS

A must read for all new members